Sangeeta Lahiri – Shruti Music Foundation

Sangeeta Lahiri

30-Aug-2008 – ASPEE Auditorium, Malad (W), Mumbai

Celebrating Janmashtami – Krishna Bhajans by Sangeeta Lahiri

Sangeetaji was accompanied by Shankhachur Lahiri on Tabla, Jai Gandhi on flute, Abhik Mukherjee on Sitar and Bhavik Patel on Harmonium.

Prg22_02

 

Prg22_03

 

Prg22_04

 

Prg22_05

 

Prg22_06

 

Prg22_08

 

Prg22_09

 

Prg22_10
2016-12-11T23:26:22+00:00